top of page

Royalty

Kişilik Özellikleri

Yönetici, her şeyden önce kontrolü arzu eder ve baskın bir kişiliktir. İletişimlerinde ve eylemlerinde otoriterdirler ve gözdağı duygusu taşırlar. Amaçları, refah ve başarı için ve bu refahın onun yönetimine sadık olanlara damlamasıdır. Kendilerine güveniyorlar, sorumlular ve hayatlarını kontrol ediyorlar ve başkalarından da aynısını bekliyorlar. Yöneticiler kendilerini besin zincirinin tepesinde görürler ve bu konumu agresif bir şekilde savunurlar.

Marka Stratejileri

Bir Hükümdara hitap etmek için onların güç, kontrol ve saygı duygularını yeniden onaylamalısınız. Yöneticiler bir üstünlük duygusu hissetmek isterler. Özel bir V.I.P.'nin parçası olduklarını. kulüp. Kitlelere hitap etmek Yöneticilerin dikkatini çekmeyecek ve büyük olasılıkla onları kapatacaktır. Cetvel markaları, müşterilerine başarı merdiveninin zirvesinde olduklarını ve özel bir kulübün parçası olduklarına dair bir yeniden onay sağlamalıdır.

bottom of page